Home » ZingSpeed Mobile » 1.4.2.22190
ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190 icon

Download ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190 .APK For Android

ZingSpeed Mobile

com.vng.speedvn

4.4/5

What's new ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190 Android Version

2019-01-19T12:14:50+00:00
- Tối ưu hóa trải nghiệm game của các Racer. - Sửa lỗi và cải thiện các tính năng game. - Chào mừng bản Open Beta.

APK Name For Download : ZingSpeed Mobile

Version : 1.4.2.22190

Package : com.vng.speedvn

Size : 602.43 MB (631696645 bytes)

Get It On : Get ZingSpeed Mobile on Google Play

Target : 4.0.x

CPU : armeabi,armeabi-v7a

Developer: VNG
OU: VNG Games
Organization: VNG Games
Locality: Ho Chi Minh
State: Ho Chi Minh
Country: VN

Display : SMALL

 

APK Version History ZingSpeed Mobile .APK For Android

ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190 Download APK

Version : 1.4.2.22190 (1040222190) Android 2.3.2+

Update On : 2019-01-19T12:14:50+00:00

Downloads : 7943

Signature : ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190(1040222190) apk safe verified c6dc6c3b0354525bbd049ab524270d3a

ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190 APK Download

Version: 1.4.2.22190 (1040222190) Android 2.3.2+

Update on: 2018-12-19

Downloads: 7943

Signature: ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190(1040222190) apk safe verified c6dc6c3b0354525bbd049ab524270d3a